Tüsse esbaplary Çilim kapsulasy has ýeňil

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1
2.Product Advantage

1. Bu enjamyň daşky görnüşi ýönekeý we ulanmak aňsat

2. Pop monjuklaryny çilime has amatly goýuň

3.Bu maşyn aňsat çilim çekmek üçin çilim çyrasy bilen

4.Bu enjamy güýçlendirip we gaýtalap bolýar

5.Saýlamak üçin üç reňk: Gara, Gök we Kümüş

2
Haryt ady Çilim monjuklary has ýeňil
Ölçegi 1,1-5 mm (adaty ululygymyz 2,8 mm we 3,3 mm)
Ulanylyşy Pop monjuklaryny çilime has amatly goýuň
Tagamlar 75 tagam , tagamlar özleşdirmegi kabul edýär
Potensial Bir gutuda 40-60 çilim monjugy
Ölçegi (Daşarky gaplama) 5 sm * 2.2 sm * 8.3 sm
Material ABS Plastiki guty
Bukja Maşyn we zarýad beriji kabel
Nusgalar Mugt nusga
tölegli Itekleýji zarýadly bolup biler
gaýtadan ulanmak Itekleýji gaýtadan ulanylyp bilner
4.Product instruction

Bu önümiň daşky görnüşi ýönekeý we ulanmak aňsat, size lezzet we lezzet berýär. Saýlamak üçin üç reňk hödürleýäris: gara, gök we kümüş. Her reňkiň özboluşly özüne çekijiligi bar. Gara asuda, gök syrly we kümüş ýokary hilli. Tüsse çykýan monjuklary çilime has amatly goýup bilersiňiz we diliňiziň ujundaky lezzeti getirýän çilimi ýakmak üçin maşynyň ýeňilini ulanyp bilersiňiz. Bu enjam USB arkaly zarýad alyp bolýar we birnäçe gezek ulanylyp bilner. Bu enjam 40-60 monjuk saklap bilýär we islegleriňize görä halaýan tagamlaryňyzy goýup bilersiňiz. Bizde saýlamaly 75 tagam bar. Ony ulanyp bolanyňyzdan soň, täze monjuk goşmak üçin enjamyň ýokarky düwmesini açyň.

Etiketkalary islegleriňize görä düzüp bileris, üýtgeşik bellikler has köp müşderini özüne çekýär.

4.Product type
6.Product Packing
7.Certificate

Shijiazhuang DaYang Daşky Gurşaw In Engineeringenerçilik Co., Ltd Hebei welaýatynda ýerleşýän 2016-njy ýylda esaslandyryldy. DaYang, Çilim kapsulasy, kapsula itekleýji, ösümlik üweýji, çilim çekýän kagyz, çeňňek we ş.m. ýaly çilim öndürmek we paýlamak boýunça ýöriteleşdi.

Häzirki wagtda önümlerimiz Europeewropa, Eastakyn Gündogara, Günorta-Gündogar Aziýa, ABŞ, Latyn Amerikasy, Günorta Amerika, Awstraliýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edildi.

Sizi buýsandyrýan hytaýly hyzmatdaş bolarys we size hünär we wagtynda hyzmat etmek üçin tagalla edýäris. Siz bilen gowy ynam we dostlukly gatnaşyk gurmaga garaşyň.

8.Company-profile_02
9.One-shop center
9.One-shop center (5)
9.One-shop center (4)
9.One-shop center (3)
9.One-shop center (2)
9.One-shop center (1)
15.Customer praise

  • Öňki:
  • Indiki: