1 dalaşgäriň 3-si

  • New fashion 3 in 1 Cigarette capsulet pusher applicator

    1-nji çilim kapsulasynyň itekleýjisinde täze moda 3

    Ulanmak amatly we çalt we hil duýgusyndan doly. Dürli reňkler saýlanyp bilner. Monjuklary doldurmak üçin diňe monjuklary saklaýan magazineurnaly çalyşmaly. Çilim çekýänleriň arasynda iň ýagty oglan bolmak isleýärsiňizmi? Dispenser dalaşgäri, iň moda çilimkeş ýa-da aýal bolmaga kömek edýär. Partlaýjy monjuklary magazineurnalda ýerleşdiriň. Magazineurnal çilim üçin 100 partlaýjy monjuk goşup biler. Reňk we Logotip belligi hem düzülip bilner. Diwar döwmek ...