Kapsül itekleýji

 • 2021 Newest menthol cigarettes flavored ball pusher machine

  2021 Iň täze mentol çilimleri tagamly top itekleýji maşyn

  1.Siz pop-monjuk çilimlerini DIY edip bilersiňiz 2. Uly göwrümli we götermek aňsat 3. Dört reňk saýlanyp bilner : Çal, ak, sary, gök 4. Maşyn tagam şarlaryny dürli tagamlar bilen çalşyp bolar 5.Can etiketkany we gaplamany özleşdirmegi kabul ediň 6. Dürli ululykdaky çilimler bu enjamy ulanyp bilerler Önümiň ady Dar itekleýji maşyn Ball Ölçegi 2.8mm ýa-da 3,3mm reňk çal, ak, sary, gök effektiwlik Täze çilimi üpjün etmek bilen bir hatarda çilimiň dürli tagamlaryny synap bilersiňiz .. .
 • Smoke Accessories Cigarette Capsule Lighter applicator

  Tüsse esbaplary Çilim kapsulasy has ýeňil

  1. Bu enjamyň daşky görnüşi ýönekeý we ulanmak aňsat 2. Pop monjuklaryny çilime has amatly goýuň 3.Bu maşyn Çilim çekmek üçin çilim çyrasy bilen 4.Bu enjamy güýçlendirip we birnäçe gezek ulanyp bolýar 5. Üç reňk saýlaň: Gara, Gök we Kümüş Önümiň ady 1,1-5 mm has ýeňil çilim monjuklary itekleýji (adaty ululygymyz 2,8 mm we 3,3 mm) Ulanylyşy Pop monjuklaryny çilime has amatly goýuň Tagamlar 75 tagamlar , tagamlar adaty kabul edýär .. .
 • Best Price Menthol Balls Cigarette Capsule Pen Applicator

  Iň oňat baha Menthol toplary Çilim kapsulasy ruçkasy

  ● Howpsuzlyk: 100% iýmit derejesi ● Tagamlar: 75-den gowrak tagam. ● Gaplamak: Köpük doly örtülendir we paket gutyda ýerleşdirilýär. ● Ulag: atureetişen ýük ekspeditory, ygtybarly gelmek - bizde MSDS şahadatnamasy bar. ● omöriteleşdirilen hyzmat: Tagamy, nyşany we belligi özleşdirmegi, transport gaplamalaryny özleşdirmegi kabul edýäris. Uzynlygy we ululygy galyň çilimlere gaty meňzeýär. Örän kiçijik we nepis görünse-de, ähli funksiýalary bar. Ins üçin enjamlar ...
 • New fashion 3 in 1 Cigarette capsulet pusher applicator

  1-nji çilim kapsulasynyň itekleýjisinde täze moda 3

  Ulanmak amatly we çalt we hil duýgusyndan doly. Dürli reňkler saýlanyp bilner. Monjuklary doldurmak üçin diňe monjuklary saklaýan magazineurnaly çalyşmaly. Çilim çekýänleriň arasynda iň ýagty oglan bolmak isleýärsiňizmi? Dispenser dalaşgäri, iň moda çilimkeş ýa-da aýal bolmaga kömek edýär. Partlaýjy monjuklary magazineurnalda ýerleşdiriň. Magazineurnal çilim üçin 100 partlaýjy monjuk goşup biler. Reňk we Logotip belligi hem düzülip bilner. Diwar döwmek ...
 • New fashion cigarette capsule bead burst pusher storage box

  Täze moda çilim kapsulasy monjuk partlaýjy itekleýji guty

  Ulanmak amatly we çalt we hil duýgusyndan doly. Dürli reňkler saýlanyp bilner. Monjuklary doldurmak üçin diňe monjuklary saklaýan magazineurnaly çalyşmaly. Çilim çekýänleriň arasynda iň ýagty oglan bolmak isleýärsiňizmi? Dispenser dalaşgäri, iň moda çilimkeş ýa-da aýal bolmaga kömek edýär. Partlaýjy monjuklary magazineurnalda ýerleşdiriň. Magazineurnal çilim üçin 100 partlaýjy monjuk goşup biler. Reňk we Logotip belligi hem düzülip bilner. Diwar döwmek ...
 • Cigarettes Pop Bursting Machine Box Applicator for Cigarettes Capsules Beads Box Cigarettes Machine Box

  Çilim pop partlaýjy maşyn gutusy, çilim kapsulalary üçin monjuklar monjuk gutusy çilim maşyn gutusy

  Ulanmak aňsat, götermek aňsat, goşundylar ýok, himiki maddalar ýok, ekologiýa taýdan arassa, ekologiýa taýdan arassa we çilim saklaýjynyň goýulmagy bilen aňsatlyk bilen gysylyp bilner. Adaty ululykdaky çilimler we 100-nji ýyllardaky inçe çilimler üçin süzgüç turbasy. Halaýan ysyňyzyň ysyna basyň we lezzet alyň, ys hemişe term. Çilim partlaýjy monjuklar we çilim kapsulasy dispenseri 2-de gaty göçme, 30-60pc çilim partlaýyş monjuklaryny saklap bilýär. Maddy howpsuzlygy: Crushball dispe ...